اخبار

شامل کلیه اخبار و اطلاعیه شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

مهندس کریمی: اعتماد به تیم جوان ماسترفوده توانست موفقیت‌های بزرگی را رقم بزند

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سمینار «در مدار موفقیت: نگاه به گذشته، ترسیم آینده» با هدف بررسی عملکرد شرکت در سال گذشته و ترسیم اهداف هر واحد برای تحقق چشم‌اندازهای 2030 و 2050 روز پنجشنبه 30 فروردین 1403 برگزار شد.

جناب آقای مهندس کریمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع غذایی ماسترفوده در این جلسه با اشاره به دستاوردهای شرکت در سال 1402 آن را مدیون تلاش تمامی همکاران در دفتر مرکزی و سایت‌های تولیدی دانسته و افزودند: روزی که جناب آقای دکتر فضلی برای انجام پروژه‌ی آدامس به تیم ماسترفوده اعتماد کردند، هیچکس فکر نمی‌کرد یک تیم جوان و شغل‌اولی بتواند این اتفاقات و افتخارات رقم زد. برای همین است که ما در ماسترفوده به جوانان اعتماد و اعتقاد داریم و مسئولیت کسب‌وکارهای استراتژیک ماسترفوده را به همکاران جوانترمان دادیم. ایشان با تأکید بر لزوم مربی‌گری برای هدایت استعدادهای جوان ماسترفوده، توجه مدیران باتجربه سازمان به جوانان را یکی از علل رشد فروش و دیگر دستاوردهای شرکت دانستند.

در ادامه جلسه، جناب آقای مهندس کریمی با بررسی مقاطع مختلف رشد شرکت، نقاط مورد تمرکز برای رشد و پیشرفت شرکت را مورد بررسی قرار دادند و تأکید کردند در مقطع کنونی، شرکت به جایگاهی رسیده است که تمرکز اصلی باید روی صادرات باشد. همچنین توجه به فرهنگ سازمانی ماسترفوده و توسعه و ترویج آن یکی از اصول مهمی بود که مورد تأکید جناب آقای مهندس کریمی قرار گرفت و افزودند: همکاری که از شرکت ناامید می‌شود و یا بر عکس به شرکت امید پیدا می‌کند، در واقع نسبت به فرهنگی که مدیر آن واحد در آنجا شکل داده است ناامید یا امیدوار می‌شود. توجه کنیم که نباید حال افراد را بسازیم و آینده‌شان را نابود کنیم. باید با ارائه راهنمایی‌های درست و اصولی زمینه ارتقاء فرهنگ سازمانی را فراهم کنیم.

پیش از سخنان جناب آقای مهندس کریمی، مدیران و نمایندگان واحدهای مختلف شرکت، به ارائه گزارش و اهداف عملکردی هر واحد برای تحقق چشم‌اندازهای 2030 و 2050 پرداختند.


All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio